Bolig på nett er et arbeidsverktøy for ansatte i fengsel og friomsorg som skal bistå mennesker med å skaffe og beholde en bolig. I tillegg kan alle med interesse for boligsosialt arbeid og kriminalomsorgen finne nyttig informasjon her.

2 av 3 innsatte i fengsel har ikke et fast sted å bo når de løslates, og det er et ønske fra regjeringen at alle skal ha tilbud om en varig bolig etter løslatelse. Samtidig er det å bo mer enn å ha tak over hodet. Å ha et sted å bo betyr også trygghet, stabilitet og gode relasjoner til andre. Derfor handler denne nettsiden om tiltak som kan bidra til å forbedre hele bosituasjonen.

De 10 punktene til venstre gir en god oversikt og veiledning i hvordan man går fram og hvilke muligheter som finnes når man jobber med boligsosiale problemstillinger.

Lykke til!

Boligpraten ved Lyderhorn overgangsbolig

Ved Lyderhorn overgangsbolig utenfor Bergen er det satt i gang et prosjekt som kalles "Boligpraten".

Boligpraten er et program basert på 8 gruppesamlinger hvor de sosiale utfordringene ved det å bo er tema. Det er miljøterapeutene Jørund Berge og Lene Monsen som driver boligpraten ved overgangsboligen.

Bilde: Skaffe bolig
Bilde: Beholde bolig

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy